superwise.net

The true concept of thin clients

 

Welcome to superwise.net

Superwise is the total concept on thin clients and network computing. A true thin client solution involves both hardware and software, clients and servers as well as operating system and applications.

Welcome in and explore the wonderful world of thin clint networks.

 

Välkommen till superwise.net

Superwise är ett helhetskoncept för tunna klienter och nätverksdatorer. En seriös lösning runt tunna klienter berör både hårdvara och mjukvara, klienter och servrar likaväl som operativsystem och program.

Välkommen in och utforska de tunna klienternas underbara värld.

     
English
 
Swedish
 
 
E-mail us  
Last updated May 1, 2002
Copyright © 1999-2002 SYSTEMASIS AB
All rights reserved